kalendář

čtvrtek 29. prosince 2016

Základní informace k projektuProjekt Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem / Zwei Länder, zwei Sprachen, durch Fußball verbunden spadá do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (SN-CZ 2014-2020). Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi fotbalovými kluby FK Ústí nad Labem a SG Dynamo Dresden.

Základními cíly projektu jsou:
- Kvalitativní a kvantitativní zvýšení sportovní nabídky dorosteneckých sportovců
- Vytvoření udržitelné a pravidelné kulturní výměny
- Získání dalších týmů k účasti na projektu; Vytváření dalších synergií
- individuální podpora osobnostních dovedností (včetně jazykových dovedností)
- Vzájemná výměna zkušeností na koncepční úrovni v oblastech vzdělávací filozofie, tréninkové metodologie a pedagogické péče.

Prostřednictvím projektu by obě strany rády přispěly k odstranění případných jazykových bariér, zlepšení jazykových schopností obou stran a vzniku nových, přeshraničních, synergií. Vedle jazykového rozvoje by se mladí fotbalisté měli rozvíjet jak na hřišti (zvýšení sportovní výkonnosti), tak mimo něj (pochopení pro „druhou stranu“…). Sloužit k tomu budou jak přátelské turnaje, zápasy, společné tréninky a rovněž další, i nefotbalové, akce, které budou sloužit k výměně zkušeností a zážitků dětí, mládežníků a funkcionářů. Díky řadě společně realizovaných akcí se všichni účastníci, ať hráči na hřišti nebo projektoví pečovatelé vedle hřiště, lépe poznají a zažijí společné sportovní zážitky. Interkulturní kompetence se zvýší u všech zúčastněných.

V rámci projektu budou pořádány akce v obou zemích:
- 240 společně prováděných tréninkových jednotek (v Drážďanech, jelikož hráčská kvalita a vzdělání drážďanských mužstev a trenérů může být zařazena na vyšší stupeň)
- 30 společných setkání projektových manažerů a zúčastněných (střídavě v obou zemích)
- 17 společné prováděných turnajů (střídavě v obou zemích)
- 30 Přátelských utkání (střídavě v obou zemích)
- 3 společně prováděná školení a hospitace (střídavě v obou zemích)
- 10 společně prováděných tréninkových kempů (v Ústí, protože infrastrukturní předpoklady v Ústí jsou ideální)

Doprovodný program:
Židovská stezka
Poznávací jízda po Drážďanech
Návštěva památek (Frauenkirche, Muzea, Zwinger a. j.)
společné návštěvy stadionu
- společné volnočasové aktivity:
bowling
lezecká stěna
vandrování po Českém Švýcarsku
plavecký bazén
vyjížďky na kole (cyklostezka Drážďany - Ústí)

Rozšíření a vytváření přeshraničních synergií v oblasti sportu a rozvoje osobnosti, je pro nás důležitou součástí celého projektu. Především nabídka jak přivést děti a mládežníky v příhraničím regionu k mimoškolním aktivitám, především fotbalu, je velmi omezená. Proto chceme dát hráčům na obou stranách příležitost intenzivněji se věnovat svému hobby, fotbalu. Takto mohou být naše společně nasbírané zkušenosti na i mimo hřiště upevněny a využity v dalším průběhu projektu. V našem základním kamenu společných interkulturních výměn, budou sbírány nové zkušenosti a ihned uplatňovány v praxi. Cílem je upevňovat a rozvíjet osobnosti různých cílových skupin. Důležitým kritériem pro společný projekt je rozšíření aktuálně již existující, osvědčené a positivně vedené partnerské kooperace.

Žádné komentáře:

Okomentovat